Lliçà d'Amunt

Vies de contacte

Biblioteca Ca l’Oliveres
Telèfon: 93 860 71 16
b.llicam.co@diba.cat

Espai Jove El Galliner
Telèfon: 93 860 70 01
WhatsApp: 673 93 09 37
elgalliner@llicamunt.cat

Regidoria de Cultura
Telèfon: 93 841 52 25
llam.cultura@llicamunt.cat

Pavelló d’Esports
Telèfon: 93 860 70 25
llam.esports@llicamunt.cat

Formulari de contacte